Uutiset

  

 • YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMISEN BYROKRATIA TAIWANISSA ON TEHTY HELPOKSI

  Monet Aasian maat ovat helpottaneet ulkomaisten sijoittajien ja yritysten etabloitumista markkinoille, ja näin on myös Taiwanissa. Sen lisäksi, että yritys miettii etabloitumista puhtaasti bisneksen näkökulmasta, niin muutkin asiat tulee ottaa huomioon, jos  yrityksessä mietitään etabloitumista Aasian maihin tai missä kannattaa aloittaa. 

  Arvioitaessa etabloitumista, niin yleisimmät asiat, joita pitää liiketoiminnan kannattavuuden lisäksi selvittää liittyvät yrityksen perustamisen liittyvä byrokraatia, verotus, kirjanpitoon liittyvät seikat, työntekijöiden rekrytointi sekä rahaliikenne ja pankkitoiminta. Tässä muutama kommentti ja periaatteet näistä seikoista:
  Esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen on tehty Taiwanissa sujuvaksi. Teoriassa ei ole edes minimipääomavaatimusta, vaikkakin käytännössä suositus on NT$500.000 eli noin €15.000 myyntiyhtiölle. Itse viranomaisprosessi on sujuvaa, viranomaisvaatimukset esim. yhtiöpapereiksi riittää muutama yksinkertaisesti täytetyt sivut. Koko prosessiin aikaa menee vain 4 viikkoa, kun yrityksellä on veronumero ja pankkiyhteydet.
  Lähtökohdiltaan yhteisövero on Taiwanissa maltillinen, 17%, joka se kuitenkin on selvästi korkeampi, kuin esim. Hong Kongissa. Tämän vuoksi monet täällä operoivat paikalliset toimijat tai ulkomaiset ovat perustaneet yrityksensä Hong Kongiin tai jopa Singaporeen. Mutta pitää myös huomioida, että liiketoiminnassa pikavoittoja ei ole, niin kannattaako silloin miettiä yrityksen perustamista kuitenkin Taiwaniin, ja  liiketoiminnan mahdollisesti kasvaessa merkittävästi, siirtää sen jälkeen yrityksen paperit muualle. Perustaminen muualle on aina merkittävä kustannuserä tilanteessa, jossa vielä ei ole tuloa ja liikevoittoa, mitä verotettaisiin. 

  Kirjanpito periaatteessa on yksinkertaista, jos kyseessä on vielä pientä liiketoimintaa,  kuitit kirjataan LV-veroa varten kahdesti kuukaudessa ja tuloslaskelmaa ja tilintarkastusta varten tarvitse esittää pankkitiedot vain tilikauden ensimmäiseltä ja viimeiseltä päivältä.

  Työntekijöiden löytäminen ja rekrytoiminen on myös helppoa. Osaavaa, nuorta kielitaitoista ja edullista työvoimaa on saatavilla kohtalaisen helposti, lisäksi monella taiwanilaisella nuorella tai jopa keski-ikäisellä on jo hyvä kokemus länsimaisesta kulttuurista.

  Pankkiverkosto on tosi kattavaa, käteistä on helposti nostettavissa lähes kaikkialta kuin myös laskujen maksaminen sujuu helposti, on ulkomaisia pankkeja, korot ovat erittäin maltilliset ja henkilökohtaista palvelua on helposti saatavilla. 

  Toki jokainen bizcase pitää selvittää erikseen. Mutta jos koetaan, että yrityksen perustaminen on helppoa Suomessa, ja että Aasiassa sama voidaan kokea hankalaksi kielen ja kulttuurin vuoksi, niin on hyvä todeta World Bankinkin mukaan ‘Ease of doing business ranking’, että: Suomen sijoitus on 2018 ollut 17. helpointa ja että muita suomalaisille toimijoille merkittäviä markkina-alueita on rankattu Kiina 46., Japani, 39., Saksa 24., Latvia 19., Viro 16., Ruotsi 12. helpoimmat top-kolme maiden ollessa Uusi Seelanti 1., Singapore 2. ja Tanska 3. Taiwan on  samassa vertailussa ollut sijalla 13. eli heti Ruotsin jälkeen.  Taiwanin sijoitus onkin ollut jo pitkään selvästi parempi, kuin esim. Suomen. Siten yritystoiminnan perustamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi Taiwanissa ei tämänkään takia ei ole mitään estettä, asiat toki tehdään eri tavalla, kuin olemme tottuneet. 

  Katso lisää esim. 
  http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf


  Juha Mäkelä
  Tuulplan Oy

    Takaisin

Tuulplan Oy
sales@tuulplan.fi