KEHITTYVÄT markkinat

Markkinatietoa

Aasian markkinat ovat dynaamiset ja voimakkaasti kehittyvät. Kuluttajat ovat laatutietoisia ja ostovoimaisia. Vaikka suomalaisilla tuotteilla on hyvä maine, kannattaa ne brändätä paikallisten kuluttajatottumusten mukaiseksi.

Aasian markkinat ovat dynaamiset ja voimakkaasti kehittyvät. Haasteena suomalaisille pk-yrityksille ovat muun muassa markkinoiden koko ja muuttuva lainsäädäntö. Aasian markkinoille saapuminen vaatii ison kuvan hahmottamista: On oltava realisti, sillä isot markkinat ovat hyvin kilpaillut. Tarvitaan enemmän markkinointia, resursseja ja pitkäjänteisyyttä. Paikallisten partnerien löytäminen on käytännössä ”must”. 

Brändit ja arvolupaukset on useimmiten räätälöitävä paikallisten odotusten, tottumusten sekä kuluttajakäyttäytymisen mukaiseksi – luonnollisesti omalla kielellään. Aasialaiseen tapaan henkilösuhteet ovat tärkeitä liiketoiminnassa. Ensin pitää saavuttaa ystävyys ja luottamus, sitten vasta bisnes.

Tuulplan Oy
sales@tuulplan.fi