KEHITTYVÄT markkinat

Markkinatietoa

Aasian markkinat ovat dynaamiset ja voimakkaasti kehittyvät. Kuluttajat ovat laatutietoisia ja ostovoimaisia. Vaikka suomalaisilla tuotteilla on hyvä maine, kannattaa ne brändätä paikallisten kuluttajatottumusten mukaiseksi.

Aasian markkinat ovat dynaamiset ja voimakkaasti kehittyvät. Haasteena suomalaisille pk-yrityksille ovat muun muassa markkinoiden koko ja muuttuva lainsäädäntö. Aasian markkinoille saapuminen vaatii ison kuvan hahmottamista: On oltava realisti, sillä isot markkinat ovat hyvin kilpaillut. Tarvitaan enemmän markkinointia, resursseja ja pitkäjänteisyyttä. Paikallisten partnerien löytäminen on käytännössä ”must”. 

Brändit ja arvolupaukset on useimmiten räätälöitävä paikallisten odotusten, tottumusten sekä kuluttajakäyttäytymisen mukaiseksi – luonnollisesti omalla kielellään. Aasialaiseen tapaan henkilösuhteet ovat tärkeitä liiketoiminnassa. Ensin pitää saavuttaa ystävyys ja luottamus, sitten vasta bisnes.

Kun kyseessä on etenkin elintarvikkeet, niin Suomesta ja suomalaisesta tuotteesta on helposti rakennettavissa kiinnostava tarina – Food from Finland. Suomalainen puhdas luonto puhuttelee positiivisesti. Lumen ja revontulien Suomi tunnetaan luonnon lisäksi myös turvallisena, eksoottisena ja kiinnostavana matkailukohteena.

Aasian näkökulmasta Taiwan on suomalaiselle pk-yritykselle hyvä astinlauta aloittaa vientitoimet ja menestyä. Taiwan ei ole yhtä kilpailtu kuin muut lähimarkkinat Kauko-Aasiassa. Taiwanin bisneskulttuuri – mutkaton ja nöyrä – sopii hyvin yhteen suomalaisten mentaliteetin kanssa. Kuluttajat ovat ostovoimaisia ja laatutietoisia. Jos 23 miljoonan asukaan maassa menestyy, sieltä on helpompi etabloitua aasialaisille lähimarkkinoille. 

Lue lisää Taiwanin markkinoista

Tuulplan on omien kokemustensa kautta kerännyt hyvän kontaktiverkoston Suomessa ja Aasiassa. Yhteistyökumppaneinamme ovat mm.

Suomessa:

  • Helsingin Yliopisto, Viikin yksikkö
  • Luke luonnonvarakeskus, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jokioinen
  • Suomen Kaurayhdistys ry
  • Kaura-alan asiantuntijoita, yrityksiä ja konsultteja
  • Leipomoyrityksiä

Aasiassa ja Taiwanissa:

  • Business Finlandin (ent. FinPro) verkosto: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Seoul, Taiwan
  • Taiwanissa merkittäviä ruokatavarataloja: City'super, Santacruz, Lafe Market, alan konsultteja sekä leipomoalan yrityksiä
  • Maahantuojia, asiantuntijoita, mediataloja ja markkinointisuunnittelijoita 
  • Ammatilliset oppilaitokset ja yliopistot, teknilliset instituutit

Tuulplan Oy
sales@tuulplan.fi