RÄÄTÄLÖIMME PALVELUT

Caset

Räätälöidyt palvelut paikan päällä

Toimeksiannon sisältö rakennetaan yrityksesi toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Se voi olla esimerkiksi:

  • Markkinatiedon kerääminen ja analysointi 
  • Tuotteen kiinnostavuuden testaaminen
  • Tuonti-, tulli- ja viranomaiskäytäntöjen selvittäminen
  • Soveltuvan markkinointi- ja jakeluketjun määrittäminen
  • Toimiminen paikallisena myyntiedustajana ja ”hyllyttäjänä” liikeketjuille sekä kauppakeskittymille
  • Koulutusyhteistyön lisääminen

Jos yrityksesi on kiinnostunut kaupallisista mahdollisuuksista Taiwanin ja Aasian markkinoilla, ota yhteyttä!

Toimeksiannon sisältö rakennetaan yrityksesi tai organisaatiosi toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

 

Tuulplan Oy, Petteri Lehto

 sales@tuulplan.fi

 Suomi: +358 400 8485 32

 

Maruili Bakery -yrityksen tavoitteena on tehdä kaurasta suositumpaa ja lanseerata innovatiivisia kaurapohjaisia tuotteita Taiwanissa, alkaen marraskuusta 2016.

Pitkäaikainen tavoite on rakentaa kestävälle pohjalle Maruili Bakery´n leipomoalan liiketoimintaa keskittyen kaurapohjaisiin tuotteisiin Taiwanissa ja saavuttaa kansainväliset markkinat vuoteen 2025 mennessä.

Markkinatutkimuksella tukea kehittämistyöhön
Markkinatutkimus 2016–2017 ”Onko ja millä edellytyksillä liiketoiminnalle kauralle on mahdollisuuksia Taiwanissa” osoitti, että potentiaalia on selkeästi olemassa.

Taipei Cityn rahoittama tuotekehitysprojektin 2017–2018 avustamana kehittyi yrityksen ilme, brändi, markkinatutkimus, jossa varmistetaan tietyt liiketoiminnan edellytykset, tuotekehitystoimet, markkinointi ja jakelu. Markkinatutkimuksessa selvitettiin tuotteiden kysyntää ja kerättiin suoraa asiakaspalautetta.
Operaatiot aloitettiin toukokuussa 2017 European Fair -messuilla Taipeissa, missä vieraili noin 100 000 kävijää. Tavoitteena oli saada palautetta suoraan kuluttajilta ja tärkeää kokemusta markkinoista.  Toimittiin yhteistyössä suomalais-taiwanilaisen yrityksen kanssa, testattiin muutamaa tuotetta ja haastateltiin asiakkaita. 

Tutkimuksen tuloksena tarkentui kuva potentiaalisista asiakkaista ja näiden preferensseistä. Palautteen perusteella päätettiin investoida kauraleipään perustuvaan leipomotoimintaan Taipeissa sekä alettiin etsiä toimitiloja. Ideoitiin brändi ja tehtiin markkinointisuunnitelma. Haettiin yhteistyökumppaneita ja tilaus- sekä toimitusprosessia hiottiin toimivaksi. Maruili Bakery pääsi perustamaan pop up –myyntipisteitä merkittävissä ruokatavarataloissa ja sai näin jalansijaa kuluttajamarkkinoilla. Verkoston avustamana päästii mukaan esimerkiksi paikalliseen TV-lähetykseen, jota esitettiin useita kertoja.

Maruili Bakeryn myynti alkoi kehittyä ja break-even point saavutettiin syksyllä 2018. Toiminta kasvaa – nyt neuvotellaan uusista jakelu- ja markkinointikanavista sekä sopimuksista high end- ja erikoiselintarvikekauppojen kanssa.  Tavoitteena on 2019–2020 uusien investointien myötä kasvattaa myyntiä, kehittää tuotteita ja brändin tunnettuutta laajemmin pääkaupunki Taipein alueella sekä Taiwanin muissa suurkaupungeissa.

Tavoitteena testata tuotteiden kiinnostavuus ja kehittää myyntiä. 

Mitä tehtiin?
Jakelun kehittämiseksi kontaktoitiin mahdollisia ostajia, kerättiin palautetta ja kontakteja paikallisilta alan toimijoilta. Päästiin yhteistyöhön nykyisen maahantuojan kanssa, joka neuvottelee päämiehen kanssa uusien markkinointikanavien kehittämiseksi.
 
Tulokset
Kerättiin yhteystiedot potentiaalisista yhteistyökumppaneista, identifioitiin potentiaalisimmat tuotteet, ja kehitettiin tuotteistamista. Ensimmäiset toimitukset Kiinaan on tehty ja yhteistyössä nykyisen maahantuojan kanssa on saatu myyntiä kasvatetuksi.
 

Tavoitteena on kaupallistaa high tech –elintarvikeyrityksen know how Taiwanissa.

Toimeksiantaja on elintarvikeyritys, jolla on kaurapohjaisia erikoistuotteita. Toimintaan liittyy alan konsultointia, tuotekehitystä, raaka-ainekauppaa, hankintaa, tuotannon lisensointia sekä IPR-konsultointia ja tuotteiden valmistuksen kehittämistä.

Mitä tehdään?
Kehitetään markkinointi- ja tuotestrategia, brändäystä sekä haetaan yhteistyökumppaneita, jotka voisivat lisensioida yrityksen know-howta.
 

Kansainvälisen koulutusyhteistyön kehittäminen suomalaisten ja taiwanilaisten ammatillisten oppilaitosten välillä.

Toimeksiantona oli hankkia yhteistyökumppaneita ensisijaisesti leipomo- ja ravintola-alan sekä matkailun oppilaitoksista. Samalla pyrittiin hankkimaan synergiaa koulutusjärjestelmien eroista ja samankaltaisuuksista. 

Mitä tehtiin?
Saatiin Taipeissa sovituksi kolmen oppilaitoksen kanssa tapaamiset. Mukana oli myös kaksi suomalaista paikallista toimijaa. Kahdelle opiskelijalle sovittiin työharjoittelupaikat paikallisissa yrityksissä.
Tapaamisten pohjalta kaikki kolme osoittautuivat mahdollisiksi yhteistyökumppaneiksi. Kaksi taiwanilaista oppilaitosta tekivät vastavierailun Suomeen, tutustuen koulutusjärjestelmäämme, oppilaitoksiin ja alan toimijoihin. Ensitapaamisen tuloksena saatiin järjestettyä oppilasvaihto Suomesta Taiwaniin kuuden opiskelijan voimin ja alustavat jatkosopimukset taiwanilaisten opiskelijoiden vaihdosta Suomeen.
 

Fact-finding -case, lyhyt markkinaselvitys suomalaisten elintarviketuotteiden kaupallisista mahdollisuuksista Taiwanissa suomalaisen konsulttiyrityksen toimeksiantona.

Toimeksiantajana oli suomalainen konsulttiyritys. Tavoitteena oli tutustua markkinoihin ja saada suoraa palautetta asiantuntijoilta sekä alan toimijoilta. Pyrittiin saamaan selkeä kuva Taipein elintarvikemarkkinoista ja benchmarkkaamaan kokemuksia suomalaisen elintarvikealan pk-yrityksen näkökulmasta. Näin voidaan identifioida potentiaalisimmat tuotteet ja niiden brändäys.

Mitä tehtiin?
Kontaktoitiin ja tavattiin kolme maahantuojaa. Neuvoteltiin merkittävän high-end -ruokatavaratalon ja luomukaupan ketjun edustajien kanssa. Tutustuttiin kauppoihin ja liikkeisiin, joissa haastateltiin myyjiä sekä muutamia suomalaisia toimijoita, joilla on kokemusta ja näkemystä paikallisista markkinoista. Näin selkiytyi kuva suomalaisten alan yritysten tai toimijoiden mahdollisuuksista. 

Tulokset
Maahantuojat osoittivat kiinnostusta muutamaan tuotteeseen. Niiden pohjalta neuvotteluja jatketaan ja yritetään saada sopimus maahantuonnista. Joidenkin tuotteiden osalta selkeänä jatkotoimenpiteenä tulisi olla brändin kehittäminen, jotta tuotteet saataisiin profiloitua erikoistuotekauppoihin (premium, luomu, terveysvaikutteinen).
 

Kansainvälisen Oat How -projektin koordinointi Taiwanissa 2019–2020. Tavoite on kehittää uusia, innovatiivisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä kaurapohjaisia tuotteita 

Mitä tehdään?
Kehitetään kansainvälistä yhteistyötä suomalaisten ja taiwanilaisten alan toimijoiden – maanviljelijöiden, instituutioiden ja yliopistojen – välillä. Käytännön toimenpiteenä on ollut suomalaisen kauran koeviljely Keski-Taiwanin Maanviljelyosuuskunnan kanssa. Taiwanilaisen kauran ominaisuuksia tutkitaan vastaavasti Suomessa ja tuloksia analysoi Suomessa Luonnonvarakeskus LUKE. 

Tulosten odotetaan auttavan kehittämään uusia ominaisuuksia suomalaiselle kauralle sekä kehittää kauran viljelyä sekä jatkojalostusta Taiwanissa. 
 

Tuulplan Oy
sales@tuulplan.fi